מתחם עזרא ונחמיה-וועד ארבע ארצות, פתח תקווה

התכנית הינה תכנית "בינוי פינוי", התוכנית מציעה הריסה של 3 מבנים של 48 יח"ד ובניה של 175 יחידות דיור בשני שלבים:

שלב א' – מגדל מגורים בעל 24 קומות מגורים על קומת מסד הכוללת שטחי מסחר ושטחים לייעוד ציבורי.

שלב ב' – הקמת שני מבני מגורים בני 9 קומות מגורים מעל קומת מסד הכוללת שטחי מסחר.
התכנית מסדירה שטח עבור שטח ציבורי פתוח בגודל זהה לזה הקיים

חניה תת קרקעית ללא מכפילים

קרבה לבתי-ספר ומרכזים קהילתיים

מגדל עם תכנון אדריכלי יוצא דופן

שדרת חנויות ובתי קפה מתחת לבניין