מתחם עזרא ונחמיה וועד ארבע ארצות

פינוי בינוי

צלח שלום 23-25

פרויקט תמ"א 38/2 הריסה ובניה

צלח שלום 43,45,47

פרויקט תמ"א 38/2 הריסה ובניה

מתחם שבטן דן-צפת

פרויקט פינוי בינוי

זקן השומרים 29

פרוייקט תמ"א 38/2 הריסה ובניה

צלח שלום 35,37,39,41

תמ"א 38/2 הריסה ובניה