פרויקט קרני שומרון

בינו נדל"ן לוגו

עמותת " משכנות נווה מנחם " קרני שומרון

בינו נדל"ן קידום יזום ניהול ושיווק פרויקטים בע"מ  מגבשת בימים אלה עמותת רכישה  בשיטה ייחודית  לבניה משותפת של  צמודי קרקע   בישוב קרני שומרון .

כללי: בינו נדל"ן קידום יזום וניהול פרויקטים בע"מ  החליטה לפעול לניצול הזדמנות זו ולאפשר  למשפחות אשר גרות בישוב ובסביבתו להגשים את חלומם  לבית צמוד קרקע במחיר אטרקטיבי, וזאת על ידי גיבוש החברים לעמותה, אשר תתמודד ובעזרת השם תזכה במכרז לבנייתם של 86 יחידות דיור צמודות קרקע.

לצורך קביעת גודל הדגמים המוצעים לשיווק  שכרנו את שרותיו של משרד האדריכלים

משרד האדריכלים בחן לעומק את ה.ת.ב.ע ( תוכנית בניין עיר) כמתחייב מה.ת.ב.ע  :

 • ניתן לבנות על כל מגרש  מקסימום  150 מ"ר (סה"כ)
 • קווי מגרש : מקו מגרש אחורי 5 מ"ר ,  מקו מגרש קדמי 5 מ"ר , מקו מגרש צדדי 4 מ"ר

מאחר שהמגרשים אינם באותו גודל  ובהתחשב בקווי המגרש דלעיל המוגדרים  ע"פ הת.ב.ע

עולה כי בחלק מהמגרשים ניתן יהיה לבנות בשטח קומת הקרקע כ- 80-85 מ"ר

כמו כן בסיור קבלנים  בנוכחות ראש המועצה ומהנדסת המועצה הובהר כי יהיה ניתן לקבל הקלה של עד

5% בקווי הבניין , (לא מומלץ לבצע בקשה להקלה זו מאחר שצלע המגרש הקדמית והאחורית אינם שווים ובמצב זה

יביא לתכנון בית שהוא רחב בחלק האחד וצר יותר בחלקו השני,

מה שברור מבדיקה מעמיקה של תשריט המגרשים הוא שרק במספר מגרשים בודדים יהיה ניתן לבנות  בקומת הקרקע שטח גדול יותר מהאמור לעיל ובכל מקרה לא יותר מכ- 90 מ"ר (לפני הקלה 5% ), דבר שישפיע באופן ישיר על שטח החצר/הגינה ורוחב שביל המעבר אשר יהיו קטנים יותר ויצרו בית צר וארוך ללא פרופורציה.

איך הגענו לאומדן המשוער של כל דגם? חברתנו  קיבלה הצעות  שכ"ט מכל היועצים והמתכננים הדרושים להקמת פרויקט זה, הן בתום הבינוי והן בתחום  הרגולטורי כפי שמתחייב מעצם היותכם עמותה. להלן חלק מהיועצים המקצועיים  שילוו אותנו בכל תקופת הפרויקט ושמהם קיבלנו הצעות  מחיר כמפורט להלן:

 • קונסטרוקטור
 • ניהול פיקוח הנדסי
 • בקרה ופיקוח פיננסי.
 • אדריכל
 • יועץ קרקע
 • אדריכל פיתוח
 • יועץ אינסטלציה
 • קבלן עפר ( פיתוח המגרשים) חציבות קירות תמך
 •  קבלן ביצוע  – הצעת מחיר בלתי חוזרת.
 • רו"ח
 • יו"ר ועדת ביקורת
 • ביטוח דירקטורים

 

מאחר ולחברתנו ניסיון   בארגון ניהול ושיווק קבוצות רכישה ו/או עמותות , בניית האומדן נעשתה תוך בחינה קפדנית של כל העלויות הצפויות בפרויקט , והמסתמכות על הצעות כמפורט לעיל. ובנוסף נלקח מקדם ביטחון(בצ"מ).וזאת בכדי לא לחשוף את חברי העמותה  לעלויות  שלא נלקחו בחשבון.

הערות: מבדיקת מסמכי המכרז עולה כי חברת ערים מבצעת את הפיתוח עד קו המגרש ועלות  הפיתוח בתוך המגרש  תחול על  הרוכש/הזוכה בקרקע (פיתוח המגרש כולל בין היתר: ישור הקרקע חפירה/חציבה ו/או מילוי והכנה לבניה ,   פינוי הפסולת ,  בניית קירות תמך וכיוצ"ב.

המחיר שאנו נוקבים הינו אומדן עלות הכולל את כל העלויות הכלולות בפרויקט, למעט שכ"ט עו"ד שהינו תשלום שכל חבר עמותה מבצע באופן אישי מול משרד עו"ד.

איך זה עובד- התהליך:

 • בחירת מגרש והצטרפות לעמותה –  חתימה על הסכם הצטרפות והפקדת דמי רצינות בסך  של 18,000 שח' לפקודת  עו"ד דור שחם  בנאמנות
 • שלב ב' לאחר זכייה במכרז– חתימה על סט הסכמים והפקדת סך של 150,000 שח' תוך 14 יום מפרסום הזכייה. כינוס אסיפה כללית ובחירת וועד העמותה.
 • שלב ג' השלמת הון עצמי- לפי דרישות הבנק המלווה 35%-50%.

להקים עמותה, ואף לזכות במכרז זה  החלק הקל.

 התהליך המורכב  מתחיל לאחר הזכייה, בניהול העמותה, קשר ישיר עם הרשויות הממשלתיות, השגת ליווי פיננסי מבנק מלווה מהווה אבן דרך משמעותית ביותר להצלחת הפרויקט,

זהות מארגן הקבוצה והיותו מקצועי ומנוסה בתחום, אחראי ואמין, הינו הפרמטר המכריע להצלחת הפרויקט בממדים של זמן, איכות ועלות.

חברים יקרים חשוב לדעת :

להקים עמותה, ואף לזכות במכרז זה  החלק הקל.

 התהליך המורכב  מתחיל לאחר הזכייה, בניהול העמותה, קשר ישיר עם הרשויות הממשלתיות, השגת ליווי פיננסי מבנק מלווה מהווה אבן דרך משמעותית ביותר להצלחת הפרויקט,

זהות מארגן הקבוצה והיותו מקצועי ומנוסה בתחום, אחראי ואמין, הינו הפרמטר המכריע להצלחת הפרויקט בממדים של זמן, איכות ועלות.

הצוות המקצועי

בינו נדלן

שיווק

יעקובוביץ אדריכלים

אדריכל

בריטמן אלמגור זוהר

ניהול פיקוח פיננסי

יאיר שגן

קבלן

תכניות/ טפסים/ חוזים

שינוי גודל גופנים
ניגודיות