טיפים להשכרת דירה

 • השבחה של הנכס באמצעות ביצוע שיפוץ קוסמטי בדירה מאפשרת השגת שכר דירה גבוה יותר וגמישות בבחירת השוכרים האופטימליים לבעל הנכס.
 • הקפידו בבחירת השוכר – ודאו את זהותו, שאלו בלי להתבייש שאלות על עיסוקו, מעשיו וביטחונותיו, בררו האם יש לו תחביבים מיוחדים, שעלולים ליצור בעיות. הקפדה זו תגן עליכם ותדאג לכך ששכר הדירה ייפרע כנדרש, הדירה תישמר בצורה טובה ולא תינזק ותמנע כניסה להליכים משפטיים יקרים ומיגעים.
 • ניתן לבקש את מספר הטלפון של בעלי-הבית הקודמים של השוכר, כדי לברר את ההיסטוריה שלו כדייר בדירות קודמות. אם הוא מסרב לתת פרטים, יתכן שהדבר מצביע על בעיות שהיו בעבר.
 • עשו שימוש בחוזה המנוסח על-ידי עורך דין ואשר צופה כל בעיה אפשרית עתידית בהתקשרות עם השוכרים. דאגו שהחוזה יסדיר את מחיר השכירות, תקופת השכירות, הסדרת מועדי התשלום ובטחונות. הצמידו את שכר הדירה לדולר או לשקל. הבטיחו את עצמכם מפני ירידת שער הדולר על-ידי קביעת שער מינימום.
 • הכניסו לחוזה סעיף המאפשר לכם לבקר בדירה בתקופת השכירות כדי לוודא שהשוכר שומר על הנכס.
 • קיבעו קנס במקרה שהשוכר אינו מוכן או ערוך לפנות את הדירה בזמן.
 • קיבעו בחוזה אופציה להארכה ואת התנאים המדויקים לכך. יש שוכרים טובים והוגנים שמקפידים על התשלומים ושומרים על הנכס, ועליהם כדאי לשמור ולאפשר להם שכירות לטווח ארוך.
 • טרם השכרת הדירה עירכו לעצמכם רשימה המציינת את הפגמים הקיימים בה וקיבעו בחוזה את היקף האחריות של הדיירים בנוגע לתיקון פגמים חדשים המתגלים בדירה והמועד בו יתוקנו.
 • במעמד חתימת החוזה יש לקבל מהשוכר צ'קים ריקים, ללא תאריך וללא סכום, לצורך תשלומים שונים עבור הרשויות, היה ואלו לא שולמו בתום תקופת השכירות. אם השוכר מבטל את הצ'קים, תוכלו לממש אותם בכל זאת באמצעות בית-המשפט.
 • הקפידו שהשוכר יעביר את חשבונות העירייה, החשמל והטלפון על שמו. אם נשארים חובות בסוף תקופת השכירות, חובת התשלום מוטלת עליו.
 • דאגו לכך שהשוכר יבטח את הנכס מפני נזקים העלולים להיגרם בתקופת השכירות, לרבות ביטוח צד ג'. לחילופין על השוכר לקחת אחריות בחוזה לנזקים הנגרמים לנכס בתקופה בה הוא שוכר אותו (כגון שריפה או קצר חשמלי).
 • הכניסו להסכם סעיף המתיר למשכיר לנתק את המים והחשמל במקרה של הפרת הסכם יסודית מצד השוכר.
 • הקפידו שהדירה תיראה במיטבה כשהשוכרים מגיעים להתרשמות ראשונית. תיקון פגמים קטנים, צביעת רטיבויות, ניקיון כללי.
 • הדירה קטנה? הוציאו, ככל הניתן, חפצים מיותרים על מנת שתיראה מרווחת יותר.
 • אנשים רבים, המגיעים לבחון דירה, יבדקו קודם כל את המטבח. כדי להעלות את ערך הדירה ולגבות שכר דירה גבוה יותר, החליפו את המטבח או שפצו אותו. אם אינכם מעוניינים להשקיע במטבח חדש, בצעו שיפוצים קטנים כמו החלפת חזיתות לארונות,
 • הקפידו על ניקיון השירותים והאמבטיה. גם שם ניתן לעשות פלאים על-ידי החלפת קרש האסלה, הוספת שטיח צבעוני או החלפת המראה.
 • אל תמסרו מפתח ואל תרשו הכנסת חפצים כל עוד החוזה והשטרות אינם חתומים במלואם על-ידי השוכר והערבים
 • התקנת מיזוג בדירה מעלה את ערך הנכס בצורה משמעותית. ניתן לרכוש מזגנים מיד שניה לצורך חיסכון בעלויות.
 • הקפידו על קבלת בטחונות טובים מצד השוכר, שטר חוב או ערבות בנקאית. יש להחתים על החוזה ערבים דוגמת הורים להבטחת כל התחייבויות השוכר כלפיכם. יש לזהות את הערבים באמצעות תעודת זהות ולשמור העתק של תעודת הזהות ברשותכם.
שינוי גודל גופנים
ניגודיות